DIGI Live Tour di Kedah, Johor & Kuala Lumpur dibatalkan


DiGi telah umumkan bahawa lokasi lain seperti di Kedah, kuala Lumpur & Johor dibatalkan atas sebab-sebab tertentu. Anda boleh baca di link bawah ini untuk maklumat lebih lanjut.

http://live.digi.com.my/live_location.html

Maklumat diterima dari Adlan Farazi melalui Facebook..