Sirkit Sukan Extreme Negeri Melaka (Siri3), Ayer Keroh, Malacca, MAS, 17 December 2011


Date : 28 January 2012
Venue  : Youth Square Skatepark, Malacca Mall, Ayer Keroh, Malacca, Malaysia
Time : 8.00 a.m - 7.00 p.m
Organizer : Persatuan Sukan Ekstrem Negeri Melaka (MESA)
CIMB Foundation
Supported  : Kerajaan Negeri Melaka
Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ)
Bahagian Sahabat Belia, Jabatan ketua Menteri Melaka
Majlis Gabungan Belia Melaka (MGBM)
REDTMA
MAGS
Kelab Sukan Roza

More Info : 016-3790366 (Arif Faiz)

For more information please click Roza Heritage logo