Tampa Pro 2012 Semi-Final Skater List


Heat 1 
No.1 Braulilo Sagas
No.2 Jordan Hoffart
No.3 Sierra Fellers
No.4 Anthony Schultz
No.5 Max Genin
No.6 Bobby Worrest
No.7 Kelvin Hoefler
No.8 Italo Romano
No.9 Nyjah Huston
No.10 Felipe Gustavo
No.11 Ryan Decenzo
No.12 Kyle Berard
No.13 Chad Ortiz
No.14 Chris Cole
No.15 Manny Santiago
No. 16 Zered Bassett
No.17 Mike Vallely
No.18 Aquil Brathwaite

Heat 2
No.1 Leo Romero
No.2 Jsutin Brock
No.3 Ronnie Creager 
No.4 David Gonzalez
No.5 Sean Malto
No.6 Matt Bennett
No.7 Greg Lutzka
No.8 Mike Peterson
No.9 David Bachinsky
No.10 Torey Pudwill
No11 Keegan Sauder
No.12 Billy Marks
No.13 Ryan Sheckler
No.14 Eric Koston
No.15 Ishod Wair
No.16 Dennis Busenitz
No.17 Shane O'Neill