May 2011

Watak-watak yang baru menyinar di skatepark Jubli Emas.
( Dari kiri atas : Pait, Muzamil, Matni & Aqmar )
( Dari kiri bawah : Pa'wan, Amad, & separuh Anip )