Daulat Tuanku, 16 January 2011

SEMOGA ALLAH LANJUTKAN USIA
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTAN
DAN
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTANAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Daripada MyPapan Skateboarding